Guide: Advokatrådgivning til testamente og arv

Vi skal alle her fra en dag – det er fakta. Men hvordan er det nu lige med vores arv? Mange tror, at deres kære er sikret meget bedre, end de i virkeligheden er. Der er mange regler på området, og så er der den berygtede arveafgift, som nupper en stor del af arven. I denne artikel vil du få et overordnet indblik i de faktorer, du skal tage højde for, i forhold til dine kære, når du en dag ikke er her mere.

Nogle af de faktorer, man skal tage højde for, er:

  • Arveafgift (boafgift)
  • Uskiftet bo
  • Fordelingen af arven
  • Skilsmisse
  • Samlever
  • Tvangsarv
  • Arveafkald
  • Ændring i testamente

Arveafgift og uskiftet bo

Når arven skal fordeles til familiemedlemmer, så kommer staten og tager en del af arven. Det kaldes arveafgift. Hvor meget der skal betales i arveafgift afhænger af, hvilken arveklasse man tilhører. Går arven til ægtefællen er der dog nogle særregler. Ægtefællen kan nemlig vælge at bo i uskiftet bo.

Det vil sige, at arveladers arv først skal gøres op, når arveladers ægtefælle dør. Vælger man ikke uskiftet bo, kan man nemlig komme ud for, at ægtefællen simpelthen ikke har råd til at blive boende i huset. Derfor har man muligheden for at vælge uskiftet bo.

Fordeling af arv

Arven bliver automatisk fordelt ud på de nære familiemedlemmer, hvis ikke der er et testamente. Testamentet er derfor arveladers forsikring for, at arven bliver fordelt, som vedkommende ønsker det. Eksempelvis er samlever uden ægtepagt ikke berettiget til arv, heller ikke selvom man har boet sammen i flere år. Derfor skal samlever skrives ind i testamentet, hvis denne skal have del i arven.

Tvangsarv

Der findes noget, der hedder tvangsarv. Det betyder, at arveladers livsarvinger skal have 25 % af den samlede arv. Derudover disponerer arvelader selv for de øvrige 75 % af arven. Et testamente kan derfor ikke overgå denne regel, selvom det skives ind, at børnene skal have mindre. Der er dog et loft på 1 mio. kr. som man kan fastsætte, selvom dette er mindre end 25 % af arven.

Dette kan være en fordel for de, som har et barn ud af en søskendeflok, der gerne vil overtage en virksomhed. Derved behøver virksomheden ikke at blive delt mellem alle børnene, men overtageren af virksomheden kan købe sine søskende ud for 1 mio. kr.

Arveafkald

I nogle tilfælde vil det være at foretrække at give afkald på arven. Er arven negativ, det vil sige gæld, så er det en fordel at afsige sig arven – ellers kommer man til at betale penge i stedet for at modtage penge. Er man insolvent vil arven ligeledes gå til diverse kreditorer, før man selv får noget.

Advokatrådgivning til testamente og arv er nøglen til selvbestemmelse

Der er derfor rigtig mange gode grunde til at få lavet en arveattest. Og for at være sikker på, at man overholder alle regler, så testamentet er juridisk gældende, så skal der en advokat med ind over udarbejdelsen af testamentet. Testamentet kan altid ændres, eksempelvis ved skilsmisse. Advokatrådgivning til testamente og arv er derfor uundværlig, hvis man gerne vil sikre, at ma selv har indflydelse på fordelingen af arven.